فروشگاه ترمیکو


فروشگاه ترمیکو فعالیت خود را از سال 1385 شروع کرد ولی تجربه کاری و فعالیت ما از سال 1373 است در طی این سالها آنچه از پیشکسوتان و استادان و بزرگان آموختم را سرمایه کردم تا با نگاهی نو و تلاشی مضاعف آنچه را از آنان آموختم را با فن آوری های جدید بیامیزم

آخرین اخبار و اطلاعیه های شرکت

وب سایتهای غرفه 24

مختصری درباره فروشگاه ترمیکو

فروشگاه ترمیکو

فروشگاه ترمیکو فعالیت خود را از سال 1385 شروع کرد ولی تجربه کاری و فعالیت ما از سال 1373 است در طی این سالها آنچه از پیشکسوتان و استادان و بزرگان آموختم را سرمایه کردم تا با نگاهی نو و تلاشی مضاعف آنچه را از آنان آموختم را با فن آوری های جدید بیامیزم

ادامه...

محصولات جدیدمحصولات پربازدید